Fusie advies

Met regelmaat fuseren advocatenkantoren. De gedachte is daarbij dat er zo nieuwe mogelijkheden ontstaan. Niet zelden echter blijkt dat het fusie-resultaat niet meer is dan dan de som der samenstellende delen. De praktijken zijn eerder concurrerend dan complementair; van een gerichte marktbenadering is nauwelijks sprake. Langhof Advies kan helpen bij het in kaart brengen van markt en mogelijkheden. Deze begeleiding omvat tevens advies over de winstverdeling van de partners.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.