Wat anderen zeggen

“Erik heeft het fusie- en overname team van Grant Thornton uitstekend geholpen met zijn profilering, o.a. door een groot project rondom het thema ‘verkoop van de onderneming’. Dit project behelsde interviews met 30 ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht (welke interviews zijn gebundeld in het boek “De exit als kroon op ondernemerssucces”) en de organisatie van een succesvol symposium op Paleis Soestdijk voor 100 ondernemers. Door zijn leidende rol in de organisatie, zijn inlevingsvermogen en zijn daadkracht is dit event een zeer groot succes geworden, waaruit vele leads zijn voortgevloeid voor Grant Thornton. Erik onderscheidt zich ook door zijn persoonlijke aanpak waardoor de basis wordt gelegd voor lange termijn-relaties.”  (Evert Everaarts, senior manager M&A Grant Thornton)

“Na de invoering – onder begeleiding van Langhof Advies – van een praktisch systeem is nu voor de derde keer de partnerevaluatie doorlopen. Dankzij de professionele opzet (het administratieve werk en het verwerken van de uit de partnerevaluatie verkregen gegevens wordt uit handen genomen) neem het relatief weinig tijd in beslag. Verder is de persoonlijke aanwezigheid van Erik van Zadelhof bij de partnerevaluatiegesprekken een voordeel. De partnerevaluatie is inmiddels op kantoor volledig geaccepteerd en uitgegroeid tot een bruikbaar instrument om knelpunten te signaleren en te verbeteren. Inmiddels functioneert het ook als beginpunt voor het herijken van de visie (de strategische kaart) op middellange termijn.” (Koen Peters, managing partner MannaertsAppels)

“Langhof Advies heeft Certa Legal Advocaten begeleid bij het implementeren van een partnerevaluatiesysteem. Ze gingen daarbij zorgvuldig te werk en wisten de belangrijke punten en bijzonderheden van ons kantoor in het juiste kader te plaatsen. Met name de concrete vertaling in actie- en aandachtspunten van de resultaten van de evaluatie, hebben er voor gezorgd dat er belangrijke stappen gezet kunnen worden in de verdere ontwikkeling en professionalisering van ons kantoor.” (Dave Dirks, partner Certa Legal)

“Mijn ogen zijn als mens, professional en als partner in een aantal opzichten geopend.” (Partner Top-10 advocatenkantoor)

“Grant Thornton is bijzonder tevreden over de wijze waarop Erik van Zadelhof invulling heeft gegeven aan tal van marketingactiviteiten, zowel waar het het initiatief, het concept als de uitvoering betreft en temeer nu e.e.a. tot meerdere concrete opdrachten heeft geleid.” (Peter Schimmel, partner Grant Thornton)

Over cursussen van Langhof Advies:

“Nuttig en leerzaam”

“Cursus door mij in hoge mate op prijs gesteld.”

“Zet aan tot nadenken over dingen waar je normaal niet bij stil staat.”

“Praktisch en biedt handvatten om concreet aan het werk te gaan.”

“Als beginner heb ik veel gehad aan de cursus Ondernemingsplanning voor het kleine advocatenkantoor die indertijd onder auspiciën van de Orde werd gegeven. Naar mijn mening biedt de cursus in korte tijd waardevol zicht op de belangrijkste niet-juridische aspecten van de praktijk waarop de advocaat-ondernemer zich dient te richten” (Michel Rompelberg, curator en partner RRA Advocaten)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.